• Formularz reklamacyjny

Formularz reklamacyjny/zwrotu/wymiany
Data: ………………….
Dane reklamującego:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel. komórkowy: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres Email: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane Zakupionego przedmiotu:
Nr. Aukcji/nick allegro : ……………………………………………………………………………………………………………………...
Nr. Zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr. Paragonu/FV (z datą wystawienia): …………………………………………………………………………………………….....
Zgłoszenie reklamacyjne:
Opis usterki/opis zwrotu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Preferowana forma uznania reklamacji:
(Proszę zaznaczyć odpowiedni punkt)
□ zwrotu pieniędzy
□ naprawy
□ wymiany
Dane do przelewu, numer konta:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podpis reklamującego:
..…………………………………
UWAGA! prosimy o dołączenie dowodu zakupu (paragon lub faktura)
Adresem zwrotu jest adres firmy Igmar