• Reklamacje

Warunki reklamacji

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać:

a)  wymiany towaru na nowy;
b) naprawy wadliwego towaru;
c) może odstąpić od umowy, o ile wada jest istotna.

2. Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania 

2.  Igmar w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
3. Firma może wymagać dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów.

4. Wszystkie reklamowane towary  należy odesłać na adres Centrum Dystrybucyjnego znajdującego w Lotyniu ul. Dworcowa 11/1 64-918 Lotyń

GDZIE SKŁADAĆ REKLAMACJĘ:
Sklep stykpstryk.eu
Mariusz Kaczmarek
tel 724256705
email: igmar.mk@gmail.com
Pn-Pt 
15.00-23.00
Sobota
10.00-16.00